SEO оптимизация

SEO оптимизация на сайт и онлайн магазин

Процеса SEO оптимизация започва със самото изграждане на сайта или магазина след предварително изградена стратегия…
SEO като процес се базира на постоянно променящи се правила и многократно прилаган опит (ноу-хау), тъй като правилата за цялостния процес динамично се променят. Алгоритмите за класиране и извеждане на резултати при търсене по дадена ключова дума или фраза много често променят компонентите, участващи в процеса.

SEO оптимизацията е комплексен процес, който има за цел да изведе сайта Ви на по-предни позиции при търсене по ключови думи и фрази, които са важни за бизнеса Ви. Набора от уеб инструментариум за анализ на потребителското поведение, спомага за оптимизиране на процеса и ефективността, като цяло

SEO оптимизация

Оптимизирайте своя уеб сайт или електронен магазин, съгласно най-новите правила и тенденции в сектора!

Защо е необходимо да оптимизираме нашия уеб сайт или електронен магазин?
Веднага Ви отговаряме:
Защото това е един от основните начини, по които да Ви намират  при органично търсене на продукт или услуга, без да знаят, че и Вие я предлагате.

Никога не е било толкова лесно да сте онлайн

В началото е добре да се определи тежестта на ключовите думи:

анализ на натовареността на ключовите думи;
анализ на сектора, преглед на ключовите думи в сайта, предлагане и обсъждане на нови по-уместни думи и фрази;
анализ на глобалните описания на сайта и текстовата част на сайта за всяка страница поотделно;
проверка за уместност на съществуващата мета информация, ако има интегрирана такава.

Включване на ключови думи и мета описания на всяка самостоятелна страница в интернет сайта.
Уплътняване на фразите в текстовете. Редкация на текстовете и отстраняване на синтактичните пропуски при изписване. Премахване на повторенията.
Проверка за уникалност на съдържанието. Включване на допълнителен текст, където информацията не е достатъчна.
Въвеждане на описания на изображенията в уеб сайта сайта.
Въвеждане на описания на линковете в уеб сайта.
Създаване на карта на сайта (ако липсва такава).
Активиране на „приятелски” (т.нар. SEF) адреси в сайта.

Определяне на важните ключови думи, тяхната приоритетност и значимост.
Определяне на ключови фрази за глобалното и мета описанията на всяка страница поотделно.
Оценка на текстовото съдържание на сайта – плътност, уместност, включване на ключови фрази.
Оценка на вътрешните връзки и такива, водещи към външни страници.
Проверка и оценка на кода на сайта – правилен синтаксис, оптимизиран код, генериране на мета информация.

Създаване на качествени външни връзки към сайта.
Включване в национални и регионални бизнес каталози и уеб директории.
Изпращане на домейна и картата на сайта за преиндексация.
Създаване на брандирани профили в социалните мрежи.
Включване в Google Карти.
Промоциоанлен код за реклама в Google Adwords на стойност 90 лв.
Рекламни кампании в Google Ads и Adwise на преференциална цени (при абонамент).

Последвайте ни във Facebook!